Ionchúiseamh 2002

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Patrick McCormack. An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Josephine McCormack.

Dé hAoine 1 Samhain 2002


Sonraí na gCosantóirí 
Patrick McCormack agus Josephine McCormack, Stiúrthóirí ar Cameo Company Limited, 

Uimh. Chuideachta 161524. 

Seoladh: 58 Coill Blundel, Éadan Doire, Contae Uíbh Fháilí. 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Éadan Doire 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche John Neilan 

Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaítear sárú ar Alt 202 d'Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil; ar Alt 119 d'Acht na gCuideachtaí 1963 a bhaineann le Clár Comhaltaí; ar Alt 60 d'Acht na gCuideachtaí 1990 a bhaineann le Clár Leasanna Stiúrthóirí/Rúnaithe i Scaireanna nó i mBintiúir na cuideachta. 

Toradh: 
Tar éis pléadáil chiontach ciontaíodh na Cosantóirí i ngach cúis. Gearradh fíneáil €800 ar Patrick McCormack maidir leis an gcion faoi Alt 202 agus fíneáil €100 maidir le gach ceann de na cionta faoi Alt 119 agus faoi Alt 60. Níor gearradh aon fíneálacha ar Josephine McCormack. Deonaíodh €208 chostais don ionchúisitheoir.

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí