Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Adelphi Taverns Limited. Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Eugene Toolis. An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinn

Dé Máirt 25 Feabhra 2003


Sonraí na gCosantóirí: 
Adelphi Taverns Limited 

Uimhir Chuideachta: 146080 

Oifig Chláraithe: 30 Sráid Chlann Bhreasail, Baile Átha Cliath 8. 

Eugene Toolis 

Seoladh: 21 Sráid Emer, Baile Átha Cliath 8 

Mary Toolis 

Seoladh: 11 Bóthar Cherryfield, Baile Bhailcín, Baile Átha Cliath 12 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche P. McDonnell 

Cion/Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaíodh i ngach cás gur sháraigh na cosantóirí Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh: 
Phléadáil gach duine de na cosantóirí ciontach os comhair na Cúirte. Ghearr an Chúirt fíneálacha €1,000 ina iomláine ar an gcuideachta; €500 ar Eugene Toolis agus €150 ar Mary Toolis. De bhreis air sin, ordaíodh do Eugene Toolis costais ionchúisitheora €208.73 a íoc; €825 + CBL maidir le táillí Abhcóide agus caiteachas fhinné an Abhcóide €750+CBL.

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí