Ionchúiseamh 2012

Achomharc ar Cúirt Chuarda 4ú Iúil 2012

Dé Céadaoin 4 Iúil 2012


Sonraí an Cosantóir:
McEvoy’s Self Service Drapery Limited 

Uimhir Cuideachta:
132976 

Oifig Cláraithe:
Ionad Backhouse, Sráid Chlann Bhreasail, Dún Dealgan, Co. Lú. 

Ionad Coinne:
Cúirt Chuarda Dún Dealgan 

Breitheamh:
Breitheamh Fulham

Toradh:
Bhí an achomharc teoranta do déine pianbhreithe amháin. Dearbhaíodh Orduithe an Cúirte Duiche an 3ú Feabhra, 2011 ach amháin laghdú na fíneálacha ó iomlán €3,000 go iomlán €2,400. Stiúradh an cosantaóir costasanna €1,250 a íoc do na hionchúisitheoirí i leith na himeachtaí achomhairc.

Cás Cúirte Duiche 3ú Feabhra 2011 

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí