Ionchúiseamh 2012

The Director of Corporate Enforcement V George F. Motyer

Déardaoin 23 Feabhra 2012


Sonraí an Chosantóra:
George F. Motyer 

Seoladh:
95 An Rinn Ramhar Thoir, Beanntraí, Co. Corcaigh 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Bheanntraí 

Breitheamh:
Breitheamh na Cúirte Dúiche James McNulty 

Cionta a Líomhnaítear:
In aghaidh Alt 187(1) d’Acht na gCuideachta 1990, ghníomh an tUasal Motyer mar iniúchóir ar son ceithre chuideachtaí gan bheith cáilithe é a dhéanamh. Bhí iomlán sé gcúisimh roimh an Chúirt a bhain le feidhmiú an tUasal Motyer mar iniúchóir i rith bliain airgeadais ar son dhá chuideachtaí agus i rith dhá bhlian airgeadais ar son dhá cuideachta eile. 

In aghaidh Alt 242(1) d’Acht na gCuideachta 1990, i gcomhlíonadh airbheartáithe Alt 193 d'Acht na gCuideachta 1990, thug an tUasal Motyer ar láimh tuairisc a airbheartaíonn a bheith sínithe ag gnóthas iniúchóirí agus fios aige a raibh bréagach i bponc ábhartha. Bhí iomlán sé cúisimh roimh a bhain leis an cionta a líomhnaítear seo maidir le bliain airgeadais sa chás dhá chuideachta agus le dhá bhliain airgeadais sa chás dhá chuideachta eile. 

Toradh:
Ar pléadáil ciontach, chiontaigh an Chúirt an Cosantóir ar ocht gcúisimh le ceithre chúisimh breise curtha san áireamh de bhun an dá Alt 187(6) agus (9) agus Alt 242(1) od'Acht na gCuideachta 1990 (sonraí thíos). 

Ghearr an Chúirt fíneáil ar iomlán €400 (€100 maidir le gach ceann dena ceithre gcúisimh faoi Alt 187(6) agus (9)), ghearr sé pianbhreith coimeádta 5 mí curtha ar fionraí ar feadh 3 bhliain maidir le ceithre chúisimh faoi Alt 242(1), chuir se san áireamh dhá chúisimh breise faoi Alt 187(6) agus (9) agus dhá chúisimh breise faoi Alt 242(1) agus stiúr sé an cosantoir €1,250 a ranníoc mar costais ionchúisimh, an suim sin a íoc laistigh de tréimhse sé mí ó dáta Ordú Cúirte. Shocraigh an Cúirt chúirtbhannaí i gcás achomhairc.

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí