Ionchúiseamh 2014

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne Castle Elms Management Limited; Carmel Bolger; Enda Heneghan; Michael O’Flynn; agus Jerry Beades.

Dé Luain

Dé Luain 10 Samhain 2014


Sonraí na gCosantóirí:
Cosantóir A: Castle Elms Management Limited, 23 Ascal Richmond, Fionnradharc, Baile Átha Cliath 3;
Cosantóir B: Carmel Bolger, 6 Leamháin an Chaisleáin, An Cúlóg, Co. Átha Cliath;
Cosantóir C: Enda Heneghan, Ár 9 Bloc A, Leamháin an Chaisleáin, An Cúlóg, Co. Átha Cliath;
Cosantóir D: Michael O’Flynn, Ár 25 Cúirt Leamhán an Chaisleáin, Bóthar an Chaisleáin Ghlais, An Cúlóg, Baile Átha Cliath 5;
Cosantóir E: Jerry Beades, 50 Bóthar Stoneyford, Lios na gCearrbhach, Co. Aontroim, BT283SP, An Ríocht Aontaithe. 

Ionad Coinne:
Cúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath 

Breitheamh:
Breitheamh Dúiche O’Neill 

Cionta a Líomhnaítear:
Cúiseadh gach cosantóir le trí sárú Alt 131(6) d’Acht na gCuideachtaí 1963 (árna leasú), maidir le mainneachtain Castle Elms Management Limited CGB a thionól i 2011 agus 2012 AGUS neamh-chomhlíonadh Treoir Oifigigh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach a éilíodh CGB a thionól. Cúiseadh gach cosantóir freisin le sárú alt 145(4) d’Acht na gCuideachtaí 1963 (árna leasú) ag baint le neamh-chomhlíonadh riachtanais Oifigigh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach de bhun alt 145(3A) den Acht luaite ar dtús leabha(i)r miontuaraiscí coinnithe de réir Alt 145(1) den Acht luaite a thabhairt ar láimh agus sa dara dul síos iniúchadh agus cóipeáil a leithéid de leabha(i)r sin. Ina theannta sin, cúiseadh Cosantóirí A, B agus E le sárú eile d’Alt 131(6) d’Acht na gCuideachtaí 1963 (árna leasú) maidir le mainneachtain Castle Elms Management Limited CGB a thionól i 2010. 

Toradh:
Cosantóir A: Castle Elms Management Limited.
An 28 Iúil 2014, ar pléideáil ciontach, chiontaigh an Cúirt an cosantóir ar gach ceann acu de cúig cúiseamh ina choinne a bhi roimh na Cúirte, ghearr sí fíneála den iomlán €9,000 agus d’ordaigh sí air €250 a ranníoc faoi chomhair costas ionchúisimh. 
Cosantóir B: Carmel Bolger.
An 10 Márta 2014, ar pléideáil ciontach, chiontaigh an Cúirt an cosantóir ar cúiseamh amháin de bhun Alt 131(6) d’Acht na gCuideachtaí 1963 (árna leasú) agus ghearr sí fíneáil de €250. Lean an Cúirt uirthi [faoi Alt 1(1) d’Acht Promhadh na Ciontóirí, 1907] cúiseamh eile ag baint le sárú alt 131(6) d’Acht na gCuideachtaí 1963 (árna leasú) a dhíbhe. Scriosadh amach an trí cúiseamh eile in aghaidh an cosantóir seo a bhí roimh an Cúirt. 
Cosantóir C: Enda Heneghan.
An 2 Iúil 2014, ar pléideáil ciontach, chiontaigh an Cúirt an cosantóir ar cúiseamh amháin de bhun Alt 131(6) d’Acht na gCuideachtaí 1963 (árna leasú), ghearr sí fíneáil de €750 agus d’ordaigh sí air €250 costas ionchúisimh a íoc. Lean an Cúirt uirthi [faoi Alt 1(1) d’Acht Promhadh na Ciontóirí, 1907] cúiseamh eile ag baint le sarú alt 131(6) d’Acht na gCuideachtaí 1963 (árna leasú) agus cúiseamh eile ag baint le sárú 145(4) d’Acht na gCuideachtaí 1963 (árna leasú) a dhíbhe. Scriosadh amach cúiseamh eile in aghaidh an cosantóir seo a bhí roimh an Cúirt. 
Cosantóir D: Michael O’Flynn.
An 2 Iúil 2014, ar pléideáil ciontach, chiontaigh an Cúirt an cosantóir ar dhá cúiseamh de bhun Alt 131(6) d’Acht na gCuideachtaí 1963 (árna leasú), ghearr sí fíneáil ar iomlán €750 agus d’ordaigh sí air €250 costas ionchúisimh a íoc. Scriosadh amach an dá chúiseamh eile in aghaidh an cosantóir seo a bhí roimh an Cúirt. 
Cosantóir E: Jerry Beades.
An 10 Samhain 2014, breithníodh cruthaithe an cúig cúiseamh a bhí roimh an Cúirt in aghaidh an cosantóir agus a conspóideadh. Chiontaigh an Cúirt an cosantóir ar gach cúiseamh, ghearr sí fíneáil de €10,500 agus d’ordaigh sí air €250 costas ionchúisimh a íoc. Shocraigh an Chúirt cúirtbhanna sa chás go mbéadh achomharc. Ó shin rinne an Chúisí achomharc sa Chuirt Chuarda in aghaidh breithe na Cuirte Dúiche. Níor chinneadh an achomharc sin fós.

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 30th April 2022)

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC