Ionchúiseamh 2019

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí i gcoinne Sean O'Neill

Dé hAoine 29 Samhain 2019


Tar éis imscrúdaithe a rinne Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach, cuireadh comhad isteach agus fuarthas treoir faoi mhuirear ón Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.

Gabhadh Iniúchóir Sean O'Neill, an 24 Iúil 2019, agus cúisíodh 23 gcinn de ghoid, Contrártha le hAlt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001. Bhain na cionta le goid €28,520 de mhaoin an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Ar an 1 Samhain 2019 phléadáil an cosantóir ciontach i ndíotáil aonair i leith Gadaíochta contrártha d'Alt 4 den Acht um Cheartas Coiriúil (Gadaíocht agus Calaois) 2001 roimh Chúirt Choiriúil Chuarda Bhaile Átha Cliath.

Thug an Bleachtaire Garda Miriam Redican, comhalta den Gharda Síochána agus oifigeach OSFC fianaise ar fhíorais an cháis. Ar an 28 Samhain 2019 bhí an cheist os comhair Chúirt Choiriúil Chuarda Bhaile Átha Cliath agus chuir an Breitheamh Martin Nolan pianbhreith príosúnachta 24 mí ar an gcosantóir, cuireadh na 19 mí deiridh ar fionraí ar choinníollacha áirithe, lena n-áirítear an gá €18,000 a aisíoc leis an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC