Tuarascálacha Bhliantúil & Athbhreithnithe

Tuarascáil Bhliantúil OSFC 2019

Tá Tuarascáil Bhliantúil na hOifige an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach do 2019 le fáil anois.


D'fhoilsigh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparaideach a Thuarascáil Bhliantúil do 2019 inniu. Is féidir an tuarascáil iomlán nó cuid de a íoslódáil.

Tuarascáil iomlán
Cuid 1 - Leathanach 1 go Caibidil 2
Cuid 2 - Caibidil 3
Cuid 3 - Caibidil 4 agus Aguisíní

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí