Ceangail Úsáideach

Bí Ullamh don Gheimhreadh

Bí Ullamh don Gheimhreadh - Brollach

Cuireann aimsir chrua dúshlán romhainn go léir. Féadann na gníomhaíochtaí a ndéanaimid talamh slán díobh éirí deacair nó contúirteach fiú nuair a tharlaíonn aimsir chrua. Trí roinnt céimeanna simplí a ghlacadh, áfach, féadann tú tionchar imeachtaí den sórt sin a laghdú.

Gach bliain seolann an Rialtas feachtas eolais Bí Ullamh don Gheimhreadh, a tugann, tionlactha le leabhrán gheimhreadh-réidh, eolas ar bheith ullumhú, ag soláthair comhairle praiticiúil chun déileáil le linn aimsire crua, chomh maith le tabhairt sonraí eagraíochta agus gníomhaireachta a feidir leo treoir agus cabhair a sholáthair. D'ullmhaigh Tascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála an leabhrán agus an suíomh gréasáin agus is simplí an príomh-scéala - bí ullamh, fan slán agus bí ar eolas cá bhfuil cabhair le fáil más gá duit é. 

 
 

Cuireann aimsir chrua dúshlán romhainn go léir. Féadann na gníomhaíochtaí a ndéanaimid talamh slán díobh éirí deacair nó contúirteach fiú nuair a tharlaíonn aimsir chrua. Trí roinnt céimeanna simplí a ghlacadh, áfach, féadann tú tionchar imeachtaí den sórt sin a laghdú.

Gach bliain seolann an Rialtas feachtas eolais Bí Ullamh don Gheimhreadh, a tugann, tionlactha le leabhrán gheimhreadh-réidh, eolas ar bheith ullumhú, ag soláthair comhairle praiticiúil chun déileáil le linn aimsire crua, chomh maith le tabhairt sonraí eagraíochta agus gníomhaireachta a feidir leo treoir agus cabhair a sholáthair. D'ullmhaigh Tascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála an leabhrán agus an suíomh gréasáin agus is simplí an príomh-scéala - bí ullamh, fan slán agus bí ar eolas cá bhfuil cabhair le fáil más gá duit é.

Tá leagan leictreonach den leabhrán Bí Ullamh don Gheimhreadh ar fáil ar an láithreán gréasáin www.winterready.ie.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Pléadálann fear as Co. Lú ciontach i gcionta calaoiseacha trádála agus calaoise. Tá Preas Ráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar.