Dícháilithe 2008

D'ordaigh an Ard-Chúirt dícháiliu duine ar feadh ceithre bhliain de dhroim cinneadh a rinne Cigirí Ard-chúirte

 D'ordaigh an Ard-Chúirt dícháiliu duine ar feadh ceithre bhliain de dhroim cinneadh a rinne Cigirí Ard-chúirte. Mar a chuir i cheal an Chúirt Uachtarach an dícháiliú ar achomharc, baineadh amach sonraí na gcuideachtaí agus an duine.

31 Iúil 2008


Chinn an Ard-chúirt gan an tUasal Dermott Boner a dhícháiliú.

Chinn an Ard-chúirt gan an tUasal Dermott Boner a dhícháiliú de dhroim cinneadh na Cigirí Ardchúirte ina dtuarascáil ar National Irish Bank Limited (NIB) agus National Irish Bank Financial Services Limited (NIBFS)

26 Beal 2008


Dhícháiligh an Ardchúirt an tUasal Michael Keane.

Dhícháiligh an Ardchúirt an tUasal Michael Keane ar feadh trí bhliain de dhroim cinneadh na Cigirí Ardchúirte ina dtuarascáil ar National Irish Bank Limited (NIB) agus National Irish Bank Financial Services Limited (NIBFS).

26 Beal 2008


Wood Products (Longford) Limited - Cinneadh Chúirte Uachtarach

Wood Products (Longford) Limited - Cinneadh Chúirte Uachtarach an tUasal Breitheamh Fennelly tugadh an 6 Bealtaine 2008

6 Beal 2008


12

Theme picker

Theme picker

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).