Reachtaíocht Cuideachtaí Stairiúla

Níl aistriúchán oifigiúil den reachtaíocht go léir le fáil fós ón Oireachtas. Tar éis a aistreofar iad, cuirfimid le fail as Gaeilge iad. Go raibh maith agat as ucht d'fhoighne.

Ní chuimsíonn an liosta seo ach reachtaíocht phríomha, agus ní chuimsíonn sé Ionstraimí Reachtúla a bhaineann le hAchtanna Cuideachtaí agus Treoracha AE.

D’fhéadfadh go mbeadh roinnt comhad ar an leathanach seo ar fáil i bhFormáid Doiciméad Inaistrithe (PDF) amháin. Éilítear ar Léitheoir Adobe Acrobat rochtain a fháil ar na comhaid seo. Tá sé seo ar fáil le híoslódáil saor in aisce ó shuíomh gréasáin Adobe.
 

Achtanna na gCuideachtaí (1963 - 2013) Stairiúil - reachtaíocht phríomhúil

Acht na gCuideachtaí 1963 (Uimh. 33 de 1963)

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1977 (Uimh. 31 de 1977)

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1982 (Uimh. 10 de 1982)

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1983 (Uimh. 13 de 1983)

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1986 (Uimh. 25 de 1986)

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1990 (Uimh. 27 de 1990)

Acht na gCuideachtaí 1990 (Uimh. 33 de 1990)

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1999 (Uimh. 8 de 1999)

Acht na gCuideachtaí (Leasú) (Uimh. 2) Act 1999 (Uimh. 30 de 1999) (Béarla amháin)

Acht um Fhorfheidhmiú Corparáideach 2001 (Uimh. 28 de 2001) (Béarla amháin)

Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht) 2003 (Uimh. 44 de 2003) (Béarla amháin)

Acht um Chistí Infheistíochta Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005 (Uimh. 12 de 2005) (Béarla amháin)

Acht um Chistí Infheistíochta Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2006 (Uimh.41 de 2006) (Béarla amháin)

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 2009 (Uimh. 20 de 2009) (Béarla amháin)

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 2012 (Uimh. 22 de 2012) (Béarla amháin)

Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013 (Uimh. 46 de 2013) (Béarla amhain)

 

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Pléadálann fear as Co. Lú ciontach i gcionta calaoiseacha trádála agus calaoise. Tá Preas Ráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar.