Iarratais ar Thairiscintí

Iarratas Ar Thairiscintí - Cosaint Statach

Iarratas ar Thairiscintí maidir le Cosaint Statach d’áitreabh ina bhfuil an OSFC


Iarratas ar Fhógraí Spéise

Iarratas ar Fhógraí Spéise - Painéal Soláthraithe Seirbhísí Dlí, Cuntasóireachta agus Cuntasóireachta Costais Dlí, 20 Nollag 2013


Iarratas ar Thairscintí

Iarratas Ar Thairiscint - Suíomh Idirlíne OSFC


Iarratas ar Fhógraí Spéise

Iarratas ar Fhógraí Spéise


Iarratas ar Fhógraí Spéise maidir le Conradh Deartha

Tugann an Oifig cuireadh d'fhógraí spéise faoi conradh i dtaca le dearadh grafach agus leagan amach d fhoilseacháin.


12

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Pléadálann fear as Co. Lú ciontach i gcionta calaoiseacha trádála agus calaoise. Tá Preas Ráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar.