Iarratais ar Thairiscintí

Iarratas Ar Thairiscintí - Cosaint Statach

Iarratas ar Thairiscintí maidir le Cosaint Statach d’áitreabh ina bhfuil an OSFC


Iarratas ar Fhógraí Spéise

Iarratas ar Fhógraí Spéise - Painéal Soláthraithe Seirbhísí Dlí, Cuntasóireachta agus Cuntasóireachta Costais Dlí, 20 Nollag 2013


Iarratas ar Thairscintí

Iarratas Ar Thairiscint - Suíomh Idirlíne OSFC


Iarratas ar Fhógraí Spéise

Iarratas ar Fhógraí Spéise


Iarratas ar Fhógraí Spéise maidir le Conradh Deartha

Tugann an Oifig cuireadh d'fhógraí spéise faoi conradh i dtaca le dearadh grafach agus leagan amach d fhoilseacháin.


12

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 30th April 2022)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC