Páipéir Chomhairliúcháin

Doiciméidí Seirbhís do Chustaiméirí Nua OSFC

Tá sraith doiciméidí comhairliúcháin foilsithe ag OSFC a tugann breac-chuntas ar na nósanna imeachta a moltar maidir leis a Plean Seirbhís do Chustaiméirí nua.


Seolann OSFC Comhairliúcháin ar Shrianadh agus Dícháiliú Gealltanas

Tá doiciméid comhairliúcháin foilsithe ag an OSFC a tugann breac-chuntas ar na nósanna imeachta a moltar maidir leis an réim nua Srianadh agus Dícháiliú Gealltanas a tugann isteach Acht na gCuideachtaí 2014.


Director issues a Consultation Paper for public comment on Governance of Property Management Companies

Director issues a Consultation Paper for public comment on Governance of Property Management Companies


Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) section of website for information before contacting the Office.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht
Saincheisteanna um Chosaint Sonraí

Ráiteas ar fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)

Nuacht is Déanaí

Tá Tuarascáil Bhliantúil do 2019 an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparaideach foilsithe.

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir