Treoir Thapa

Fónann an 'Treoir Mhear' achomair seo mar foilseacháin chomhghabhálaigh dár Leabhair Eolais níos cuimsithigh ar dualgais agus cumhachtaí stiúrthóirí cuideachta, rúnaí, scairsealbhóirí, creidiúnaithe agus ar eile. Tugtar i réim na treoir ag cuimhneamh don neamhghairmí agus bronnadh dóibh an mark Plain English ón Áisíneacht Náisiúnta Litearachta do Aosaigh. 

Cuideachtaí   
Stiúrthóirí
Rúnaithe 
Comhaltaí agus Scairsealbhóirí 
Iniúchóirí 
Creidiúnaithe
Leachtaitheoirí  
Idirbhearta a Bhaineann le Stiúrthóirí
Coistí Iniúchóireachta 
Cruinnithe Ginearálta Bliantúla 
Taifid Cuntasaíochta Leordhóthanacha a Choimeád
Coiste Cigireachta

 

 

 

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs (frequently asked questions) section of website for information before contacting the Office.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht
Saincheisteanna um Chosaint Sonraí

Ráiteas ar fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)

Nuacht is Déanaí

Tá Tuarascáil Bhliantúil do 2019 an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparaideach foilsithe.

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir