Treoir Thapa

Fónann an 'Treoir Mhear' achomair seo mar foilseacháin chomhghabhálaigh dár Leabhair Eolais níos cuimsithigh ar dualgais agus cumhachtaí stiúrthóirí cuideachta, rúnaí, scairsealbhóirí, creidiúnaithe agus ar eile. Tugtar i réim na treoir ag cuimhneamh don neamhghairmí agus bronnadh dóibh an marc "Plain English" ón Áisíneacht Náisiúnta Litearachta do Aosaigh. 

Treoir Mhear bunaithe ar Acht na gCuideachtaí 2014

Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill

Cuideachtaí

Stiúrthóirí

Rúnaithe 

Comhaltaí agus Scairsealbhóirí 

Iniúchóirí 

Creidiúnaithe

Leachtaitheoirí

Idirbhearta a Bhaineann le Stiúrthóirí

Coistí Iniúchóireachta 

Cruinnithe Ginearálta Bliantúla 

Taifid Cuntasaíochta Leordhóthanacha a Choimeád

Coiste Cigireachta

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 9th June 2021)

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Pléadálann fear as Co. Lú ciontach i gcionta calaoiseacha trádála agus calaoise. Tá Preas Ráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar.