Acmhainní agus Ceangail

Déan Comhthodhall Linn

Má tá deachracht an suíomh seo a úsáid cuir eolas chuiginn le do thoil trí r-phoist chuig ár táirgeoir leathanach gréasán ag feedback@odce.ie.

Tagairt Inshroichteacht


Bogearraí agus seirbhísí inshroichteacht

  • HTML Validator, seirbhís saor chun scrúdú an bhfuil leathanaigh ghréasán de réir caighdeáin foilsithe HTML.
  • Web Page Backward Compatibility Viewer, uirlis i gcomhair leathanaigh ghréasán a fheiceáil gan tréithe nua-aimseartha.
  • JAWS, léiteoir scáileán do Windows. Tá leagan taispeána ar am teoranta le fail.
  • Lynx, brabhasálaí saor téacs-amháin.

Suíomh Acmhainne Eireannach

  • http://www.nda.ie/, an t-Údarás Náisiúnta Míchumais. Tá go leor nascanna anseo ar suíomh Éireannaigh suimiúl.
  • http://www.ahead.ie/, an Comhlachas um Rochtain Ard-Oideachais agus Míchumais.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC