Treoirlínte Insroichteacht agus Caighdeáin

Oifigeach Rochtana

Tá Oifigeach Rochtana ceaptha ag an Oifig chun cabhair a thabhairt do dhaoine le míchumas ina ndéileácha leis an Oifig. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana ag info@odce.ie nó ag 01-8585816, nó trí scríobh ar Oifigeach Rochtana, OSFC, 16 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1.
 

An Suíomh seo

Bhí gach leathanach formheasta de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), agus iad ag comhlíonadh le gach treoir tosaíochta 1, 2, 3 den World Wide Web Consortium (W3C) Treoracha Rochtannaigh Inneachair Ghréasán.

Tá sa suíomh seo go leor gnéithe chun cabhair le daoine le mí-chumas nascleanúint a dhéanamh go h-éasca. San áireamh tá aicearraí méarchláir i gcomhair gach mór-nasc agus nascanna specialta ionnas go féidir le úsáideoirí léim thar barraí nascleanúna go dtí an chéad mír eile. Déantar cur síos ar na gnéithe seo thíos.

Ceapadh an suíomh seo chun rochtanacht is mó. Ní úsáidtear frámaí, ní ach chun sonraí a táblú a úsáidtear táblaí agus coimeádtear íomhánna ar a íosta agus iad curtha síos le alt text (téacs in áit pictiúir).
 

Comhlíonadh le Caighdeáin

Táimid tiomanta leibhéal comhréireachta AA a bhaint amach le Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) an Tionscnaimh Inrochtaineachta Gréasáin (WAI) 2.0 i gcomhlíonadh Chód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais maidir le hinrochtaineacht seirbhísí poiblí agus faisnéis a sholáthraíonn comhlachtaí poiblí.

Bailíochtaíonn an suíomh iomlán mar HTML 4.01 Idirthréimhseach.

Úsáideann an láithreán marcáil shéimeantach struchtúrtha nuair is féidir. Mar shampla, úsáideann leathanaigh ábhair inmheánacha H1 le haghaidh gach ceannteideal barrleibhéil agus marcáil suas liosta le haghaidh nascleanúint inmheánach nuair is féidir. Is fearr marcáil fíor-liosta a úsáid. Ós rud é go bhfuil cur i láthair amhairc sna dearbhuithe CSS, ní dhéanann sé bearradh ar an leathanach, mar sin ní dhéanann JAWS agus Reader Leathanach Baile ach do liosta a léamh mar atá sé: liosta.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC