Ráiteas Príobháideachais


Conas a bainimid úsáid as d’eolas

Is maidir le cleachtais príomháideachas Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach i ngaol le conas a bailíonn, stórálann, comhroinneann agus coineádann sí eolas a sholáithraíonn ár gcustaiméirí an fógra  príomháideachas seo.

Ár suíomh idirlíne a úsáíd:
Tá meas iomlán ag an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus OSFC ar do cheart príobháideachta, agus ní bhailfidh sé aon fhaisnéis phearsanta uait ar an láithreán gréasáin seo gan do chead soiléir. Déileálfar le haon fhaisnéis phearsanta a thugann tú go deonach don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus don OSFC leis na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta, de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

Ní úsáideann ár láithreán gréasáin (www.osfc.ie) fianáin chun faisnéis úsáideora a rianú. Ní thaifeadfaimid seoladh IP aon duine atá ag cuardach faisnéise maidir le forfheidhmiú corparáideach. Coimeádtar cuntais staidrimh, áfach, ar chuairteanna ar an láithreán gréasáin agus ar leathanaigh ar leith, ionas gur féidir linn an láithreán gréasáin a choimeád go hiomchuí le húsáideoirí.

Áiríonn an suíomh seo nascanna le suíomh eile agus is soiléir go nasc go suíomh eachtracha iad. Níl an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach ná an OSFC freagrach as inneachar nó cleachtais príobháide suíomh eile. Is mar polasaí an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus an OSFC gan ach nascanna go suíomh neamh-tráchtála ina meastar go mbeadh suim ag an pobal a chur ar fáil.

Inneall cuardaigh:
Is feidhm cuardaigh inmheánaigh é an áis chuardaigh ar ár suíomh gréasáin agus ní fhadaíonn sé ach faisnéis atá le feiceáil ar an láithreán gréasáin. Cé nach ndéanaimid gníomhaíocht úsáideora a rianú nó a choinneáil nuair a úsáideann custaiméirí an tsaoráid seo, coimeádtar comhaireamh de na huaireanta a n-úsáidtear an áis.

Clárú ar líne / úsáid foirmeacha ar líne:
Cuirimid seirbhís ar fáil d'úsáideoirí a cheadaíonn clárú chun nuachtlitreacha a fháil nuair a chuirtear faisnéis ar leith ar fáil ar an láithreán gréasáin. Féadfaidh úsáideoirí rogha iarratas Saorála Faisnéise a dhéanamh ar líne freisin. Is iad seo na hócáidí amháin a bhailímid agus a stóráiltear faisnéis úsáideora. Is féidir an fhoirm aiseolais a úsáid gan ainm.

Ag glaoch ar ár nOifig:
Ní choinníonn OSFC comhráite teileafóin nó taifeadadh air. Féadfaimid nóta sonraí a chuireann tú ar fáil dúinn a dhéanamh chun cabhrú linn seirbhís do chustaiméirí a sheachadadh, nó a thabhairt do bhfoireann ábhartha a d'fhéadfadh cabhrú leat.

Ríomhphost a chur chugainn:
Taifeadtar aon r-phoist a sheoltar chugainn agus cuirtear ar aghaidh chuig an rannóg ábhartha. Fanfaidh seoladh ríomhphoist an seoltóra le feiceáil ar an bhfoireann ar fad atá freagrach as déileáil leis an gceist. Bí ar an eolas gurb é freagracht an seoltóra é a chinntiú go bhfuil ábhar a gcuid ríomhphoist laistigh de theorainneacha an dlí. Déanfar ábhar neamhriachtanach de chineál coiriúil a thuairisciú do na húdaráis ábhartha agus cuirfear bac orthu.

Gearán a dhéanamh chugainn:
Nuair a gheobhaimid gearán, déantar comhad a ghiniúint. De ghnáth, beidh faisnéis phearsanta ann maidir leis an ngearánach agus le daoine ar bith eile a bhfuil baint acu leis an ngearán.

Ní bhailimid ach faisnéis phearsanta is gá chun an gearán a imscrúdú. Cruinnímid agus foilseoimid cás-staidéir agus faisnéis staitistiúil maidir leis an líon agus na cineálacha cásanna a phróiseáilimid, ach tá an fhaisnéis go léir gan ainm agus ní aithníonn sé aon duine aonair ach amháin i gcásanna ina bhfuil an fhaisnéis cheana féin i réimse an phobail (mar shampla, sa chúirt Nó ar Chlár na gCuideachtaí).

Má bhailítear sonraí pearsanta íogair chun críocha gearán, déanfar bearta cuí chun a chinntiú go stóráiltear agus a phróiseálfar go sábháilte é.    

Coinneofar an fhaisnéis atá sna comhaid gearán de réir ár bpolasaí coinneála go dtí go mbeidh an dáta a leagtar síos don scrios bainte amach. Coinneofar é i dtimpeallacht shlán agus ní bheidh sé ar fáil ach amháin dóibh siúd a dteastaíonn uathu rochtain a fháil air.

Nuair a dhéanaimid gníomh forfheidhmithe, féadfaimid céannacht an chosantóra a fhoilsiú inár dTuarascáil Bhliantúil, ar ár láithreán gréasáin, nó in áiteanna eile. Ní dhéanfaimid an gearánaí a aithint, mura bhfuil an fhaisnéis cheana féin os comhair an phobail.

Rochtain ar fhaisnéis phearsanta:
Freagróidh an ODCE iarratais a dhéantar faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí nuair is féidir, ach táimid faoi dhualgas reachtúil rúndachta maidir lenár gcásanna agus dá bhrí sin ní féidir linn eolas a scaoileadh duit, fiú má is tusa an duine is ábhar do na sonraí. Tá an foráil reachtúil seo ann chun cothroime agus príobháideacht a áirithiú sa phróiseas imscrúdaithe agus chun cumas na hOifige imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin a chosaint.

Nochtadh:
Chomh fada agus is féidir, ní nochtfaimid sonraí pearsanta gan toiliú. Mar sin féin, nuair a dhéanaimid imscrúdú ar ghearán, b'fhéidir go gcaithfimid faisnéis phearsanta a roinnt leis na páirtithe eile lena mbaineann. Déanfaimid machnamh ar aon iarratas ar anaithnideacht maidir le cás, ach ní féidir linn a ráthaíocht go mbeidh sé indéanta é a fhorfheidhmiú. Ní nochtfaimid do chuid sonraí pearsanta do thríú páirtithe ach amháin i gcásanna ina bhfuil cead ag an duine aonair an nochtadh, nó ní mór dúinn de réir an dlí na sonraí a nochtadh. I measc na dtríú páirtithe lena bhféadfaimis faisnéis a nochtadh tá eagraíochtaí cosúil leis an nGarda Síochána.

Athruithe ar ár Ráiteas Príobháideachta:
Is doiciméad beo é seo, faoi athbhreithniú rialta. Rinneadh an beartas seo a nuashonrú go deireanach i mí Lúnasa 2017.

Conas teagmháil a dhéanamh linn:
Má tá tuilleadh faisnéise uait maidir lenár Ráiteas Príobháideachta, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag info@odce.ie nó scríobh chugainn ag:
Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach, 16 Cearnóg Pharnell Thoir, Baile Átha Cliath 1, D01 W5C2.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht
Saincheisteanna um Chosaint Sonraí

Ráiteas ar fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)

Nuacht is Déanaí

Tá Tuarascáil Bhliantúil do 2019 an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparaideach foilsithe.

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir