Séanadh Dlíthiúil


Glacann duine ag baint úsáid as an suíomh idirlín seo lena coinníollacha a leanas chun an suíomh a úsáid:-

1. Ní ach eolas ginearálta a sholáthair maidir le ábhar is cás pearsanta nó gairmiúil ("an t-Eolas") don léitheoir amháin a glacann freagracht as a úsáid atá insan suíomh seo.

2. Mar cúrsa ginearálta, ní glacann an OSFC, a hoifigigh agus a ghníomhairí agus rannpháirtithe an suíomh (i dteannta a chéile "na Soláthraithe") aon freagracht ar bith as úsáid a baintear as an an t-Eolas.

3. Go sonrach, soláthraítear an tEolas faoin tuiscint nach bhfuil na Soláthraithe ag tabhairt aon comhairle nó seirbhís ghairmiúil. Ní airbheartaíonn an tEolas, nó ní choir é a agairt mar, comhairle, agus mar sin ní ionadaí é in áit comhairle neamhspleách. Is cóir dóibh atá uathu comhairle a fháil ar ábhar a cuireann isteach orthu teagmháil a dhéanamh le comhairle gairmiúil. Beidh mar freagracht an úsáideoir aon caillteannas as úsáid a bhaint as eolas ar an suíomh seo.

4. Agus go rinne na Soláthraithe gach iarracht bheith cinnte go ó foinse iontaofa a fuarthas an t-Eolas, ní ghlacann na Soláthraithe freagracht as botún nó easnamh, nó aon dliteanas ar bith as úsaid as an t-Eolas nó torthaí as é a úsáid.

5. Soláthraítear an t-Eolas sa bhfoirm ina tugtar é. Ní ráthaíonn na Soláraithe go bhfuil an t-Eolas cruinn nó comhlán. Is féidir go athróidh an t-Eolas seo le himeacht ama agus go sonrach, tá an dlí agus cleachtas ag athrú go leanúnanch agus ní féidir é a léiriú ach ag féachaint ar chora fíorasaigh áirithe. Tá an t-Eolas, mar sin, gan ráthaíoncht, gealltanas nó barántas d’aon cineál ar bith, sainráite nó intuigth.

6. Foirchoimeádann na Soláthraithe an ceart an t-Eolas a athbhreithniú, a athcheartú, a athrú nó a scriosadh ag aon am, ach gan bheith freagracht as nó dliteanach as na athbhreithniú, athcheartú, athrú nó scriosadh sin. 

7. Rinneadh gach iarracht bheith cinnte go bhfuil an t-Eolas ar an suíomh go cruinn agus cothrom le data. Má tugann tú faoi deara aon botún nó easnamh chuir eolas dúinn comh luath agus is féidir le do thoil. Is mar polasaí dúinn botún a ceartú istigh le 48 uair eolas cruinn agus fíoraithe a fháil. 

8. Nascann an suíomh seo go huaireanta le suíomh eachtracha nach bhfuil aon smacht ag na Soláthraithe orthu agus ní glacann said freagracht astu. Ní soláthraítear na nascann ón suíomh seo ar suíomh eachtracha ach mar áis amháin. Ná tógtar iad mar aontú ábhar nó chleachtais na suíomh sin eachtracha.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC