Cinntí Cúirte

Ionchúiseamh 2003

The Director of Corporate Enforcement -V- Gilroy Gannon, Chartered Accountants.

01 May 2003


Details of Defendants:
Gilroy Gannon,

Chartered Accountants and Registered Auditors,
Stephen Street,
Sligo. 

Venue:
Sligo District Court 

Judge:
District Judge Oliver McGuinness 

Alleged Offence(s):
Having been remitted to the District Court following the Judgment of Mr. Justice Aindrias O'Caoimh of the High Court dated the 19th November 2002, the matter was re-entered before the District Judge for determination. 

Alleged contravention of Section 187 of the Companies Act, 1990 (as amended), which determines the circumstances in which persons are legally qualified to act as Auditors. In this case the allegation was that the First Named Defendant together with the remaining Defendants acted as Auditors to two separate companies at a time when the First Named Defendant was also an officer of the companies being audited. 

Outcome:
On a plea of guilty the First Named Defendant was convicted and fined a sum of €10 in relation to two separate offences under section 187(6) of the 1990 Act, as amended. The charges against the remaining defendants were struck out. 

Theme picker

New Publication: Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas 21 Iúil 2021 (Béarla amháin) - Pléadálann fear ciontach i gcionta dlí cuideachtaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach maidir le foilsiú a Thuarascála Bliantúla do 2020