Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne The Ellis Tate Centre do The Arts Company Limited.

Dé hAoine 26 Meán Fómhair 2003


Sonraí an Chosantóra: 
The Ellis Tate Centre for The Arts Company Limited 

Uimhir Chuideachta: 252652 

Oifig Chláraithe: Damhros Mór, Leitir Fraic, Co. na Gaillimhe 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Leitir Fraic 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche John Garavan 

Cion/Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaítear gur sháraigh an cosantóir Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh: 
Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt an chuideachta ar dhá chúis a bhain leis na blianta airgeadais dar críoch 31 Iúil 2001 agus 31 Iúil 2002. Tar éis chineál carthanais na cuideachta agus tosca eile a chur san áireamh, ghearr an Breitheamh Garavan fíneálacha €100 ina iomláine móide costais €208.

Theme picker

Frequently Asked Questions

ODCE encourages the public to visit the extended FAQs section of website for information before contacting the Office.
Covid-19 Arrangement for AGMs.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Covid-19: Temporary amendments to Companies Act 2014

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).