Ionchúiseamh 2003

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach i gcoinne The Ellis Tate Centre do The Arts Company Limited.

Dé hAoine 26 Meán Fómhair 2003


Sonraí an Chosantóra: 
The Ellis Tate Centre for The Arts Company Limited 

Uimhir Chuideachta: 252652 

Oifig Chláraithe: Damhros Mór, Leitir Fraic, Co. na Gaillimhe 

Ionad Coinne: 
Cúirt Dúiche Leitir Fraic 

Breitheamh: 
Breitheamh na Cúirte Dúiche John Garavan 

Cion/Cionta a Líomhnaítear: 
Líomhnaítear gur sháraigh an cosantóir Alt 202 d’Acht na gCuideachtaí 1990 a chuireann ceangal ar chuideachtaí leabhair chuí chuntas a choinneáil. 

Toradh: 
Tar éis pléadáil chiontach chiontaigh an Chúirt an chuideachta ar dhá chúis a bhain leis na blianta airgeadais dar críoch 31 Iúil 2001 agus 31 Iúil 2002. Tar éis chineál carthanais na cuideachta agus tosca eile a chur san áireamh, ghearr an Breitheamh Garavan fíneálacha €100 ina iomláine móide costais €208.

Theme picker

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 31st December 2021)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí