Faoin OFSC

Déan Comhthadhail Linn

Fógra Covid-19: Sonraí teagmhála sealadacha

Mar gheall ar an éigeandáil sláinte poiblí atá ann faoi láthair, agus de réir threoracha an Rialtais, tá oifigí ODCE dúnta go dtí go dtabharfar fógra breise dóibh. Mar sin féin, is féidir teagmháil a dhéanamh le foireann OSFC tríd an bpríomhlíne teileafóin (01 858 5800) agus trí r-phost (info@odce.ie). Iarrtar ar bhaill an phobail, ar feadh ré na géarchéime reatha, comhfhreagras poist a theorannú a oiread agus is féidir agus, ina ionad sin, ríomhphost a úsáid nuair is féidir.


Seoladh Poist:
Oifig an Stiúrthóra un Fhorfheidhmiú Corparáideach
16 Cearnóg Pharnell
Baile Átha Cliath 1
D01 W5C2
Éire

Teileafóin: +353 (0)1 858 5800
Facs: +353 (0)1 858 5801
R-poist: info@odce.ie
* LoCall: 1890 315 015
Ceisteanna Preasa: pressqueries@odce.ie


* Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (LoCall).

Ceangail Gaolmhara:


Oifigeach Rochtana ceaptha ag an Oifig chun cabhair a thabhairt do dhaoine le míchumas ina ndéileácha leis an Oifig. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana trína sonraí thuas.

Tá Sonraí Seirbhíse (Cairt Chustaiméara san áireamh), ár Imeachta Gearáin Chustaiméara agus Foirm Gearáin Chustaiméara le fáil trín nasc seo.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht
Saincheisteanna um Chosaint Sonraí

Ráiteas ar fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)

Nuacht is Déanaí

Fear cúisithe i roinnt cionta a d’eascair as imscrúdú OSFC.

D'eisigh an Oifig Preasráiteas ar an ábhar (Béarla amháin).