Faoin OFSC

Déan Comhthadhail Linn

Fógra Covid-19: Sonraí teagmhála sealadacha

Mar gheall ar an éigeandáil sláinte poiblí atá ann faoi láthair, agus de réir threoracha an Rialtais, tá oifigí ODCE dúnta go dtí go dtabharfar fógra breise dóibh. Mar sin féin, is féidir teagmháil a dhéanamh le foireann OSFC tríd an bpríomhlíne teileafóin (01 858 5800) agus trí r-phost (info@odce.ie). Iarrtar ar bhaill an phobail, ar feadh ré na géarchéime reatha, comhfhreagras poist a theorannú a oiread agus is féidir agus, ina ionad sin, ríomhphost a úsáid nuair is féidir.


Seoladh Poist:
Oifig an Stiúrthóra un Fhorfheidhmiú Corparáideach
16 Cearnóg Pharnell
Baile Átha Cliath 1
D01 W5C2
Éire

Teileafóin: +353 (0)1 858 5800
Facs: +353 (0)1 858 5801
R-poist: info@odce.ie
* LoCall: 1890 315 015
Ceisteanna Preasa: pressqueries@odce.ie
Nochtuithe Cosanta: protected.disclosures@odce.ie

* Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (LoCall).

Ceangail Gaolmhara:


Oifigeach Rochtana ceaptha ag an Oifig chun cabhair a thabhairt do dhaoine le míchumas ina ndéileácha leis an Oifig. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana trína sonraí thuas.

Tá Sonraí Seirbhíse (Cairt Chustaiméara san áireamh), ár Imeachta Gearáin Chustaiméara agus Foirm Gearáin Chustaiméara le fáil trín nasc seo.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC