Dóchmhainneachta
Baineann damáiste tráchtála do chreidiúnaithe agus do pháirtithe leasmhara eile i gcuideachtaí dócmhainneacha nuair nach n-íoctar as earraí agus seirbhísí.

Ceann de na fáthanna gur bunaíodh OSFC an pobal a bheith buartha faoi stiúrthóirí ag gníomhú go mí-mhacánta agus go mífhreagrach i roinnt cásanna de loiceadh corparáideach agus nach raibh pionós á ghearradh i leith iompair den sórt sin nuair a tharla sé san am atá caite.

Is é tasc an Aonaid Dhócmhainnigh an fhreagracht atá ar Stiúrthóir faoi dhlí cuideachta i ndáil le cuideachtaí dócmhainneacha a chur i bhfeidhm trí,
  • Mhaoirsiú Leachtaitheoirí agus iad i mbun a nDualgas Cuí.
  • Iompar Stiúrthóirí a mheas i gCúinsí Leachtaithe Dhóchmhainnigh.
  • Pionós a Ghearradh i leith Iompar Calaoiseach nó Maslach.

Caithfidh leachtaitheoirí cuideachtaí dócmhainneacha tuairisc a chur chuig an OSFC faoina bhforléasadh agus caithfidh siad dul go dtí an Ard-Chúirt agus ordú srianta a iarraidh i leith gach ceann de stiúrthóirí na cuideachta mura bhfaigheann siad fuascailt ón oibleagáid sin ón Aonad Dócmhainneach.

Bíonn Aonad Dócmhainneach an OSFC go gníomhach ag tabhairt cuireadh do chreidiúnaithe, do pháirtithe leasmhara agus don phobal i gcoitinne gearáin maidir le gníomhaíocht Stiúrthóirí cuideachtaí dóchmhainneacha agus/nó feidhmíocht leachtaitheoirí agus glacadóirí a chur chuige.

Ceangal Gaolmhara:

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht
Saincheisteanna um Chosaint Sonraí

Ráiteas ar fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)

Nuacht is Déanaí

Tá Tuarascáil Bhliantúil do 2019 an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparaideach foilsithe.

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir