Dóchmhainneachta
Baineann damáiste tráchtála do chreidiúnaithe agus do pháirtithe leasmhara eile i gcuideachtaí dócmhainneacha nuair nach n-íoctar as earraí agus seirbhísí.

Ceann de na fáthanna gur bunaíodh OSFC an pobal a bheith buartha faoi stiúrthóirí ag gníomhú go mí-mhacánta agus go mífhreagrach i roinnt cásanna de loiceadh corparáideach agus nach raibh pionós á ghearradh i leith iompair den sórt sin nuair a tharla sé san am atá caite.

Is é tasc an Aonaid Dhócmhainnigh an fhreagracht atá ar Stiúrthóir faoi dhlí cuideachta i ndáil le cuideachtaí dócmhainneacha a chur i bhfeidhm trí,
  • Mhaoirsiú Leachtaitheoirí agus iad i mbun a nDualgas Cuí.
  • Iompar Stiúrthóirí a mheas i gCúinsí Leachtaithe Dhóchmhainnigh.
  • Pionós a Ghearradh i leith Iompar Calaoiseach nó Maslach.

Caithfidh leachtaitheoirí cuideachtaí dócmhainneacha tuairisc a chur chuig an OSFC faoina bhforléasadh agus caithfidh siad dul go dtí an Ard-Chúirt agus ordú srianta a iarraidh i leith gach ceann de stiúrthóirí na cuideachta mura bhfaigheann siad fuascailt ón oibleagáid sin ón Aonad Dócmhainneach.

Bíonn Aonad Dócmhainneach an OSFC go gníomhach ag tabhairt cuireadh do chreidiúnaithe, do pháirtithe leasmhara agus don phobal i gcoitinne gearáin maidir le gníomhaíocht Stiúrthóirí cuideachtaí dóchmhainneacha agus/nó feidhmíocht leachtaitheoirí agus glacadóirí a chur chuige.

Ceangal Gaolmhara:

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC