Fuascailt Conspóid
Ní  féidir.  Níl ról ag an OSFC maidir le díospóidí inmheánacha idir stiúrthóirí cuideachta agus feiceann sí gur freagracht na stiúrthóirí féin é díospóid mar sin a réiteach.  Más gá, ba chóir comhairle dlí neamhspleách a lorg.  Sa deiridh, is féidir leis an Ardchúirt foirceannadh na cuideachta a stiúradh mura réitítear an díospóid.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.

alsancak escort buca escort