Taifid Chuntais

01. Céard iad Taifid Chuntasaíochta?

Is iad atá idtaifid chuntasaíochta ná taifid iomlán d’ioncam agus caiteachas cuideachta.  Áiríonn said eolas a úsáidfear agus ráitis airgeadais bliantúil an cuideachta a ullmhú.

02. Céard iad Taifid Cuntas Leordhóthanach?

Is iad ata i dtaifid chuntasaíochta leordhóthanach ná taifid cruinn agus cothrom le dáta ar gach idirbheart a rinne an cuideachta.  Míníonn said:- a t-airgead go léir a bhfaigheann agus a chaitheann an cuideachta; sócmhainní agus fiacha go léir an cuideachta;  gach ceannacháin agus díolacháin; taifead de gach stoc agus taifead de seirbhísí a sholáthraíodh.  Ceadaíonn taifid chuntasaíochta leordhóthanach staid airgeadais na cuideachta a thomhas le cruinneas réasúnta ag am ar bith.

03. Cé atá orthu Taifid Cuntas Leordhóthanach a Choimeád?

Ní mór do gach cuideachta ar Chlár na gCuideachtaí in Éirinn taifid chuntasaíochta leordhóthanach a choinneáil agus iad a choimead ar feadh sé bliain dá laghad tar éis data deirneach na cuntais (Ailt 281 agus 285 d’Acht na gCuideachtaí 2014).

04. An Cion é gan Taifid Cuntas Leordhóthanach a choimeád?

Is cion é.  Is cion coiriúil é do chuideachta teip uirthi taifid chuntasaíochta leordhóthanach a choinneáil.  Is cion coiriúil é freisin má gcliseann stiúrthóir gach beart réasúnach a ghlacadh chun bheith cinnte go coimeádann an cuideachta taifid chuntasaíochta leordhóthanach (Alt 286 d’Acht na gCuideachtaí 2014).

05. An bhfuil teidlíocht ag comhaltaí Taifid Chuntasaíochta a fheiceáil?

Níl teidlíocht ag comhaltaí breathnaigh ar taifid chuntasaíochta ina bhfuil costais laethúil na cuideachta. (Alt 284(3) Acht na gCuideachtaí 2014).  

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).