Taifid Chuntais

01. Céard iad Taifid Chuntasaíochta?

Is iad atá idtaifid chuntasaíochta ná taifid iomlán d’ioncam agus caiteachas cuideachta.  Áiríonn said eolas a úsáidfear agus ráitis airgeadais bliantúil an cuideachta a ullmhú.

02. Céard iad Taifid Cuntas Leordhóthanach?

Is iad ata i dtaifid chuntasaíochta leordhóthanach ná taifid cruinn agus cothrom le dáta ar gach idirbheart a rinne an cuideachta.  Míníonn said:- a t-airgead go léir a bhfaigheann agus a chaitheann an cuideachta; sócmhainní agus fiacha go léir an cuideachta;  gach ceannacháin agus díolacháin; taifead de gach stoc agus taifead de seirbhísí a sholáthraíodh.  Ceadaíonn taifid chuntasaíochta leordhóthanach staid airgeadais na cuideachta a thomhas le cruinneas réasúnta ag am ar bith.

03. Cé atá orthu Taifid Cuntas Leordhóthanach a Choimeád?

Ní mór do gach cuideachta ar Chlár na gCuideachtaí in Éirinn taifid chuntasaíochta leordhóthanach a choinneáil agus iad a choimead ar feadh sé bliain dá laghad tar éis data deirneach na cuntais (Ailt 281 agus 285 d’Acht na gCuideachtaí 2014).

04. An Cion é gan Taifid Cuntas Leordhóthanach a choimeád?

Is cion é.  Is cion coiriúil é do chuideachta teip uirthi taifid chuntasaíochta leordhóthanach a choinneáil.  Is cion coiriúil é freisin má gcliseann stiúrthóir gach beart réasúnach a ghlacadh chun bheith cinnte go coimeádann an cuideachta taifid chuntasaíochta leordhóthanach (Alt 286 d’Acht na gCuideachtaí 2014).

05. An bhfuil teidlíocht ag comhaltaí Taifid Chuntasaíochta a fheiceáil?

Níl teidlíocht ag comhaltaí breathnaigh ar taifid chuntasaíochta ina bhfuil costais laethúil na cuideachta. (Alt 284(3) Acht na gCuideachtaí 2014).  

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC