Miontuairiscí Cruinnithe

Is iad na taifid foirmiúil de cruinnithe agus cinnidh cuideachta ar a dtugtar miontuairiscí.  Is taifead buan iad a chaithfear a chur isteach i leabhar a choimeádtar chun na críche sin. Is féidir an leabhar nóiméad a choinneáil trí iontrálacha a dhéanamh i leabhar faoi cheangal nó trí na hábhair a thaifeadadh ar bhealach ar bith eile - Alt 213 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Is fianaise an chruinnithe agus na cinntí a rinneadh na miontuairiscí seo agus is gá iad a choinneáil de bhun Alt 199 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Cinneann an cuideachta cé a coimeádfaidh miontuairiscí cruinnithe agus cén áit a coimeádfar iad. 

Ní féidir ach sraith amháin de miontuairiscí na gcruinnithe oifigiúla a bheith ann agus ní mór cúram mhór a dhéanamh orthu, iad a bheith sínithe ag cathaoirleach an chruinnithe ó cathaoirleach an chruinnithe ina dhiaidh.

Tá.  Tá sé ag teastail ó gach cuideachta taifid miontuairiscí a choinneáil de gach cruinniu,  ar bhonn buan, lena áirítear CGBanna, cruinnithe stiúrthóra agus cruinnithe coistí stiúrthóra.
Tá sé de cheart ag aon comhalta den cuideachta miontuairiscí cruinnithe ginearálta bliantúil agus rúin de chuid na cuideachta ascrúdú nó cópieanna dóibh a fháil (Ailt 215-217 d’Acht na gCuideachta 2014).
Má mhainníonn cuideachta a chomhlíonadh le iarratas ar chóip de na miontuairiscí cruinnithe ginearálta ó chomhalta, beidh an cuideachta agus aon oifigeach nach comhlíonann ciontach i gcion catagóir 3 (Alt 217 d’Acht na gCuideachta 2014).

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Treoir Nua le Fáil

Tá iad seo a leanas árna eisiúnt le OSFC:  

7 Leabhrán Eolais nua agus 

12 Treoir Thapa nua bunaithe ar Acht na gCuideachtaí 2014.