Miontuairiscí Cruinnithe

Is iad na taifid foirmiúil de cruinnithe agus cinnidh cuideachta ar a dtugtar miontuairiscí.  Is taifead buan iad a chaithfear a chur isteach i leabhar a choimeádtar chun na críche sin. Is féidir an leabhar nóiméad a choinneáil trí iontrálacha a dhéanamh i leabhar faoi cheangal nó trí na hábhair a thaifeadadh ar bhealach ar bith eile - Alt 213 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Is fianaise an chruinnithe agus na cinntí a rinneadh na miontuairiscí seo agus is gá iad a choinneáil de bhun Alt 199 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Cinneann an cuideachta cé a coimeádfaidh miontuairiscí cruinnithe agus cén áit a coimeádfar iad. 

Ní féidir ach sraith amháin de miontuairiscí na gcruinnithe oifigiúla a bheith ann agus ní mór cúram mhór a dhéanamh orthu, iad a bheith sínithe ag cathaoirleach an chruinnithe ó cathaoirleach an chruinnithe ina dhiaidh.

Tá.  Tá sé ag teastail ó gach cuideachta taifid miontuairiscí a choinneáil de gach cruinniu,  ar bhonn buan, lena áirítear CGBanna, cruinnithe stiúrthóra agus cruinnithe coistí stiúrthóra.
Tá sé de cheart ag aon comhalta den cuideachta miontuairiscí cruinnithe ginearálta bliantúil agus rúin de chuid na cuideachta ascrúdú nó cópieanna dóibh a fháil (Ailt 215-217 d’Acht na gCuideachta 2014).
Má mhainníonn cuideachta a chomhlíonadh le iarratas ar chóip de na miontuairiscí cruinnithe ginearálta ó chomhalta, beidh an cuideachta agus aon oifigeach nach comhlíonann ciontach i gcion catagóir 3 (Alt 217 d’Acht na gCuideachta 2014).

Tá, tá sé de cheangal ar chuideachta miontuairiscí cruinnithe stiúrthóirí nó coiste stiúrthóirí a choinneáil de réir Alt 166 d'Acht na gCuideachtaí. Más rud é a airbheartaíonn a bheith sínithe ag an gcathaoirleach nó cathaoirleach an chruinnithe ina dhiaidh sin, is fianaise ar na himeachtaí iad.

Féadfaidh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach a iarraidh ar an gcuideachta miontuairiscí chruinnithe stiúrthóra a thabhairt ar aird de réir mar a cheanglaítear a choimeád faoi Alt 166(1) d'Acht na gCuideachtaí. Féadfar an iarraidh sin a dhéanamh gan fógra de réir Alt 166(5) d'Acht na gCuideachtaí. Mura gcomhlíontar is cion catagóir 4 é.

Níl teidlíocht reachtúil ag comhaltaí cuideachta faoi Acht na gCuideachtaí chun miontuairiscí cruinnithe na stiúrthóirí a rochtain.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

FÓGRA COVID-19

De réir threoracha an Rialtais, tá oifigí ODCE dúnta faoi láthair. Tá sonraí teagmhála sealadacha socraithe.