Saoráil Faisnéise (S.A.)
Is feidir i gcúinsí teoranta.  Níl feidhm ag an Acht Saoráil Faisnéise (S.A.) i leith an OSFC ach amháin i dtaca le taifid a bhaineann le riaracháin ginearálta na hOifige Tá taifid a dhéileálann, mar shampla, le hobair leantach ghéilliúntas agus fhorfheidhmiú na hOifige taobh amuigh de scóip an Achta toisc go bhféadfadh an nochtadh roimh am tionchar a imirt ar inniúlacht an Stiúrthóra fianaise a bhailiú i dtaca leo siúd a bhfuil amhras ina leith faoi shárú dlí cuideachta agus iad a thabhairt os comhair na cúirte. Sula ndéanann tú iarratas ar bith ba chóir duit bheith sásta go dtagann an t-iarratas faoi réim an Achta (SF).
Foirm Iarratas Saoráil Faisnéise le fail ar an suíomh idirlín seo.  Más gá méid suntasach den fhoireann agus acmhainní eile bheith gafa le hiarratas cáilithe SF lena chomhlíonadh, is féidir go n-iarrfar ort táille a íoc chun costais riaracháin a chlúdach.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.

alsancak escort buca escort