Taifid Chuntais
Is iad atá idtaifid chuntasaíochta ná taifid iomlán d’ioncam agus caiteachas cuideachta.  Áiríonn said eolas a úsáidfear agus ráitis airgeadais bliantúil an cuideachta a ullmhú.
Is iad ata i dtaifid chuntasaíochta leordhóthanach ná taifid cruinn agus cothrom le dáta ar gach idirbheart a rinne an cuideachta.  Míníonn said:- a t-airgead go léir a bhfaigheann agus a chaitheann an cuideachta; sócmhainní agus fiacha go léir an cuideachta;  gach ceannacháin agus díolacháin; taifead de gach stoc agus taifead de seirbhísí a sholáthraíodh.  Ceadaíonn taifid chuntasaíochta leordhóthanach staid airgeadais na cuideachta a thomhas le cruinneas réasúnta ag am ar bith.
Ní mór do gach cuideachta ar Chlár na gCuideachtaí in Éirinn taifid chuntasaíochta leordhóthanach a choinneáil agus iad a choimead ar feadh sé bliain dá laghad tar éis data deirneach na cuntais (Ailt 281 agus 285 d’Acht na gCuideachtaí 2014).
Is cion é.  Is cion coiriúil é do chuideachta teip uirthi taifid chuntasaíochta leordhóthanach a choinneáil.  Is cion coiriúil é freisin má gcliseann stiúrthóir gach beart réasúnach a ghlacadh chun bheith cinnte go coimeádann an cuideachta taifid chuntasaíochta leordhóthanach (Alt 286 d’Acht na gCuideachtaí 2014).
Níl teidlíocht ag comhaltaí breathnaigh ar taifid chuntasaíochta ina bhfuil costais laethúil na cuideachta. (Alt 284(3) Acht na gCuideachtaí 2014).  

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Tugann an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach aitheasc don

International Fraud Prevention Conference (bearla amháin)

ar Páirc an Chrócaigh

alsancak escort buca escort izmir liseli escort izmir seksi escort belek escort side escort
denizli olgun escort
izmir olgun escort
mahmutlar escort etlik escort cebeci escort konyaaltı escort