Feidhmeanna

Tathant

Tá sé de dhualgas ar an Aonad Tathanta sainordú an Stiúrthóra géilliúntas i leith dlí cuideachta a spreagadh, a chomhlíonadh. Is í an obair a bhíonn ar siúl at an Aonad doiciméid threoracha agus eolais a ullmhú agus a fhoilsiú, dul i mbun caidrimh le comhlachtaí gairmiúla eile, breathnú i ndiaidh forbairtí idirnáisiúnta, moltaí maidir le polasaí a chur chun cinn agus ionadaíocht a dhéanamh ar son na hOifige ag comhdhálacha agus ag seimineáir.

Is é atá sa bhFoireann Tathanta foireann ghairmiúil agus riaracháin a fhaigheann cúnamh nuair is gá ó am go chéile, ó bhaill foirne eile na hOifige.

Le freastal do ghéilliúntas cuideachtaí agus oifigigh chuideachtaí i leith forálacha tábhachtacha dlí chuideachta agus chun a gcearta a chur in iúl do scairshealbhóirí agus do chreidiúnaithe tá roinnt leabhráin a bhaineann le Fógraí Cinnidh foilsithe ag OSFC a bhfuil fáil orthu via an nasc seo thíos..

Ceangal Gaolmhara:Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí