Breithiúnais Chúirte

• 19 Eanair 2010
Maidir le hAcht na gCuideachtaí 1963 go 2010 agus Maidir le DCC plc, S&L Investments Limited agus Lotus Green Limited, Taifid Ard Chúirte Uimhir 2008 Uimh. 189 Cos

Breithiúnas an Bhreithimh Kelly a bhain le cibé orduithe a bhí fóirsteanach faoi Alt 11 agus Alt 12 d’Acht na gCuideachtaí 1990 agus a thug sé uaidh an 19 Eanair 2010 tar éis do Thuarascáil na gCigirí, a Ceapadh (faoi Alt 8 d’Acht na gCuideachtaí 1990) chun cúrsaí DCC plc, S&L Investments Limited agus Lotus Green Limited, a bheith seachadta chuig an Chúirt (ar an 11 Eanair 2010).

Clicáil anseo chun teacht ar Tuairisc an Cigire.

• Dé Máirt 29 Iúil 2008
Chinn an Ard-Cúirt inniu an tUasal Bill Shipsey a cheapadh mar cigire ar DCC plc, S&L Investments Ltd. agus Lotus Green Ltd.
Cliceáil anseo chun teacht ar an Breithiúnas (Béarla amháin)
Cliceáil anseo chun teacht ar an Fógra Tairisceana (Béarla amháin)


• 23 Iúil 2004
Maidir le hAcht na gCuideachtaí 1963 go 1990 agus Maidir le National Irish Bank Limited agus Maidir le National Irish Bank Financial Services Limited - Uimhreacha Taifid Ard-Chúirte 1998 / 89 Cos agus 1998 / 132 Cos

Breithiúnas an Bhreithimh Kelly a bhain le cibé orduithe a bhí fóirsteanach

faoi Alt 11 agus Alt 12 d’Acht na gCuideachtaí 1990 agus a thug sé uaidh an

23 Iúil 2004 tar éis do Thuarascáil na gCigirí, a Ceapadh (faoi Alt 8 d’Acht na

gCuideachtaí 1990) chun cúrsaí National Irish Bank Limited agus National

Irish Bank Financial Services Limited a Fhiosrú, a bheith seachadta chuig an

Chúirt (an 12 Iúil 2004)

Cliceáil anseo chun teacht ar Bhreithiúnas an Bhreithimh Kelly
. (Béarla amháin)(PDF)
Cliceáil anseo chun teacht ar an Ordú Cúirte a rinneadh dá bharr. (Béarla amháin)(PDF)
Cliceáil anseo chun teacht ar Thuarascáil na gCigirí. (Béarla amháin)

Is iad seo a leanas na hOrduithe Cúirte a bhaineann le feidhmeanna an OSFC i leith fiosrúchán cuideachta:


• 1 IÚIL 2002
Tar éis tuairisc a fháil ón Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach go raibh súil aige bheith in ann Tuarascáil Ansbacher a fhoilsiú an 6 Iúil, d’ordaigh an tArd-Chúirt gan aon chuid den Tuarascáil sin a fhoilsiú nó a nochtadh roimh 9.30 i.n. an lá sin.

• 28 MEITHEAMH 2002
Fuair an Ard-Chúirt tuairisc ón Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach gur gá moill cúpla lá thar an dáta ar ar beartaíodh i dtosach .i. Dé Máirt, 2 Iúil um nóin, a chur ar fhoilseachán Tuarascáil Ansbacher. Cliceáil anseo chun teacht ar an mionnscríbhinn a bhaineann leis. (Béarla amháin)

• 24 MEITHEAMH 2002
Ansbacher (Cayman) Limited.
Ordú Tuarascáil na gCigirí a chur i gcló agus a fhoilsiú.
I measc rudaí eile d’ordaigh an Breitheamh Finnegan an Tuarascáil iomlán a chur i gcló agus a fhoilsiú sa bhformáid chéanna agus a fuair an Chúirt í agus í a chur ar fáil am nach túisce ná meán lae Dé Máirt an 2 Iúil 2002.

• 10 MEITHEAMH 2002
Ansbacher (Cayman) Limited.
Cur i láthair Tuarascáil na gCigirí san Ard-Chúirt. D’ordaigh Uachtarán na hArd-Chúirte, an Breitheamh Finnegan an Tuarascáil a fháil sa Chúirt agus gan cóipeanna a sheoladh ach go dtí an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Ina theannta sin Ordaíodh gan ábhar na Tuarascála a nochtadh go dtí go dtiocfadh cibé Ordú breise ón gCúirt.

• Ansbacher (Cayman) Ltd: Dhiúltaigh an Ard-Chúirt an 14 Aibreán 2002 d’iarratas a rinne McCann Fitzgerald Dlíodóirí ar son dhá dhuine aonair go n-éistfí i gCúirt iata le himeachtaí áirithe a bhain le Fiosrúchán na hArd-Chúirte faoin gCuideachta sin. Is sa bhfoirm neamhaontaithe a cuireadh i gcursaíocht sa Chúirt atá téacs bhreithiúnas an Bhreithimh McCracken (Béarla amháin). Cuirfear an leagan deireanach ina áit a luaithe agus is féidir.

• Breithiúnais na Cúirte Uachtaraí i gcás Dunnes Stores Ireland Company, Dunnes Stores (Ionad ILAC Centre) Ltd agus Margaret Heffernan in aghaidh Gerard Ryan agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Éire agus an Ard-Aighne. Is féidir téacs na mbreithiúnas (Béarla amháin) a rinne na Breithimh HerbertMurray agus Príomhbhreitheamh Keane a íoschóipeáil trí chliceáil ar an nasc ábhartha.

Orduithe na hArd-Chúirte an 22 Meán Fómhair 1999, 5 Deireadh Fómhair 1999 agus 8 Nollaig 2000 ag sainmhíniú théarmaí tagartha na gCigirí a ceapadh do Ansbacher (Cayman) Ltd. (Doiciméid MS Word, Béarla amháin)

Orduithe na hArd-Chúirte an 30 Márta 1998 agus an 31 Iúil 2001 ag sainmhíniú théarmaí tagartha na gCigirí a ceapadh do National Irish Bank Ltd.
Orduithe na hArd-Chúirte an 15 Márta 1998 agus an 31 Iúil 2001 ag sainmhíniú théarmaí tagartha na gCigirí a ceapadh do National Irish Bank Financial Services Ltd.

Tá teacht ar go leor breithiúnas Cúirte a bhaineann le hAchtanna na gCuideachtaí ag www2.bailii.org.

Is féidir go bhfuil roinnt comhaid ar an leathanach seo le fail i bhformáid PDF amháin. Taistíonn Adobe Acrobat Reader uait na comhaid seo a léamh. Tá sé le fail mar íoslód saor ó suíomh Adobe.

 

New Publication:

Single Guide for Companies 
Email info@odce.ie for a copy

Please visit FAQs before contacting the office

Covid-19 and AGMs

Rialuithe Cúirte

Theme picker

COVID-19 NOTICES
Temporary contact details
Insolvency related issues
Data Protection issues
Statement on the performance of our functions
Temporary amendments to Companies Act 2014
(extended to 30th April 2022)

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC