Rúnaí Cuideachta

Is é atá i rúnaí cuideachta ná duine nó cuideachta ceaptha chun riaracháin na cuideachta a mhaoirsiú agus a feidhmíonn i gcomhréir le treoracha na stiúrthóirí.

Féach led’thoil ar ar Leabhar Eolais agus Treoir Tapa  OSFC ar Rúnaí Cuideachta.

Tá.  Dé réir Acht na gCuideachtaí tá se riachtanach go mbeadh rúnaí cuideachta ag gach cuideachta.

Is é/í an chéad rúnaí cuideachta ná an duine ainmnithe sna doiciméid chorpraithe a comhdaíodh leis an OCC.  De gnáth déanann stiúrthóirí an cuideachta ceapacháin mar rúnaí ina dhiaidh sin.  Leagtar amach de ghnáth na rialacha a rialaíonn rúnaí i mBunreacht féin na Cuideachta (Airteagail Chomhlachais).

Tá. Tá ceanglas ar gach cuideachta clár a stiúrthóirí agus rúnaithe a choinneáil (Alt 149 d’Acht na Chuideachtaí).  Leagtar amach in Ailt 215 go 217 d’Acht na gChuidachtaí an ceart scrúdú nó cóipeanna an chlár a iarraidh.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Tugann an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach aitheasc don

International Fraud Prevention Conference (bearla amháin)

ar Páirc an Chrócaigh

alsancak escort buca escort izmir liseli escort izmir seksi escort belek escort side escort
denizli olgun escort
izmir olgun escort
mahmutlar escort etlik escort cebeci escort konyaaltı escort