Acmhainní

Tá an OSFC lonnaithe i 16 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1. Is foireann ildisciplíneach atá i bhfoireann na hOifige ina bhfuil cuntasóirí, riarthóirí agus dlíodóirí. Cuirtear i gcrích earcaíocht foirne trín tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Sa bhreis, tá bhaill den Garda Síochána (fórsa póilíneachta na hEireann) ceadaithe le tabhairt ar iasacht don Oifig chun tacú léi ina cuid oibre.  Tá breis sonraí ar fáil i dTuarascálacha Bliantúla an OSFC atá ar fáil tríd an nasc thíos ach iad a íoslódáil.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

FÓGRA COVID-19

De réir threoracha an Rialtais, tá oifigí ODCE dúnta faoi láthair. Tá sonraí teagmhála sealadacha socraithe.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort