2019 - 2020

2020
Tuarascálacha a fuarthas le linn 2020 
Le linn na bliana dar deireadh an 31 Nollaig 2020 fuair an OSFC nochtadh cosanta amháin (2019: 8). 

An gníomh (más ann dó) a rinneadh mar fhreagairt ar na nochtuithe cosanta sin
I ndiaidh scrúdú a dhéanamh, deimhníodh go an nochtadh cosanta lasmuigh de shainchúram na hOifige. 

Aon fhaisnéis eile a bhaineann leis na nochtuithe cosanta sin agus an gníomh a rinneadh de réir mar a bhféadfadh an tAire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe a iarraidh ó am go ham.
Níl sé infheidhme

2019
Tuarascálacaha a fuarthas le linn 2019
Le linn na bliana dar deireadh an 31 Nollaig 2019, fuair an OSFC 8 (2018: 5) nochtadh cosanta.

An gníomh (más ann dó) a rinneadh mar fhreagairt ar na nochtuithe cosanta sin
Tar éis scrúdú a dhéanamh orthu, cinneadh go raibh 6 cinn de na nochtuithe cosanta a fuarthas lasmuigh de shainchúram na hOifige. Ag deireadh na bliana, bhí an dá cheann eile á mbreithniú.

Aon fhaisnéis eile a bhaineann leis na nochtuithe cosanta sin agus an gníomh a rinneadh de réir mar a bhféadfadh an tAire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe a iarraidh ó am go ham
Níl sé infheidhme.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19

Sonraí teagmhála sealadacha

Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht

Saincheisteanna um Chosaint Sonraí