Conarthaí a bhronn OSFC

De réir ár Scéim Foilsithe SF, foilsíonn OFSC gach conradh a bhronnadh (thar €10k CBL san áireamh do TFC agus thar €25k CBL san áireamh do chonradh eile) ar an leathanach seo. Baineann OSFC leas as conarthaí lárnacha nuair is féidir (mar shampla tríd an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíocta, OOP agus Oifig Soláthair an Rialtais) - cuimsíonn an liosta thíos conarthaí a chuir OSFC ar bun seachas conarthaí soláthair láraithe.

2018:

IÚIL
Conradh le haghaidh ceannach Freastalaí Próiseála GPU agus Cártaí Grafaicí bronnaithe ar PC Specialist ar bhonn an tairisceana is buntáiste eacnamaíoch
Costas €20,572.97 + CBL = €25,304.74 

Conradh le haghaidh seirbhísí dlí bronnaithe ar Beauchamps ó chreat OSR
Costas go dtí seo €18,260.78 CBL san áireamh

DECEMBER
Conradh le haghaidh ceannach Réiteach Stórála Líonra bronnaithe ar Evros ar bhonn an tairisceana is buntáiste eacnamaíoch
Costas €20,572.97 CBL san áireamh

 

2017:

BEALTAINE
Conradh le haghaidh ceannach ceadúnais bhogearraí bronnaithe ar IBM ar bhonn gcostas is ísle.
Fuarthas 5 ceadúnas láithreach @ €3,976 gach ceann + VAT @ 23% = €24,452.40
Rogha ceadúnais breise a cheannach más gá

IÚIL
Conradh le haghaidh ceannach chrua-earraí bronnaithe ar Cellebrite ar bhonn gcostas is ísle agus earraí is oiriúnaí (€9,150 + CBL = €11,254.50)

LÚNASA
Conradh le haghaidh ceannach Stáisiún Oibre Fóiréinseach bronnaithe do InSig2 d.o.o ar bhonn an tairisceana is buntáiste eacnamaíoch
Costas €19,380 + CBL = €23,838.63

NOLLAIG
Conradh le haghaidh ceannach chrua-earraí bronnaithe do Evros ar bhonn gcostas is ísle (€22,175.51 + CBL = €27,275.88)

Rialuithe Cúirte

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.