Déan Comhthadhail Linn
Seoladh Poist:
Oifig an Stiúrthóra un Fhorfheidhmiú Corparáideach
16 Cearnóg Pharnell
Baile Átha Cliath 1
D01 W5C2
Éire

Teileafóin: +353 (0)1 858 5800
Facs: +353 (0)1 858 5801
R-poist: info@odce.ie
* LoCall: 1890 315 015
Ceisteanna Preasa: pressqueries@odce.ie


* Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfadh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (LoCall).

Ceangail Gaolmhara:

Oifigeach Rochtana ceaptha ag an Oifig chun cabhair a thabhairt do dhaoine le míchumas ina ndéileácha leis an Oifig. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana trína sonraí thuas.

Tá Sonraí Seirbhíse (Cairt Chustaiméara san áireamh), ár Imeachta Gearáin Chustaiméara agus Foirm Gearáin Chustaiméara le fáil trín nasc seo.

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Nochtadh – faisnéid neamh-airgeadais

 

Éilítear ar chuideachtaí mhóra a bpolasaí ar ábhair neamh-airgeadais a nochtadh  agus a fhoilsiú gach bliain aigeadais.

alsancak escort buca escort