Fuascailt Conspóid

01. An féidir leis an OSFC cúnamh a thabhairt i díospóidí inmheánacha idir stiúrthóirí?

Ní  féidir.  Níl ról ag an OSFC maidir le díospóidí inmheánacha idir stiúrthóirí cuideachta agus feiceann sí gur freagracht na stiúrthóirí féin é díospóid mar sin a réiteach.  Más gá, ba chóir comhairle dlí neamhspleách a lorg.  Sa deiridh, is féidir leis an Ardchúirt foirceannadh na cuideachta a stiúradh mura réitítear an díospóid.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).