Miontuairiscí Cruinnithe

01. Céard iad miontuairiscí agus cé a choimeádann taifead de cad a tharlaíonn ag cruinnithe?

Is iad na taifid foirmiúil de cruinnithe agus cinnidh cuideachta ar a dtugtar miontuairiscí.  Is taifead buan iad a chaithfear a chur isteach i leabhar a choimeádtar chun na críche sin. Is féidir an leabhar nóiméad a choinneáil trí iontrálacha a dhéanamh i leabhar faoi cheangal nó trí na hábhair a thaifeadadh ar bhealach ar bith eile - Alt 213 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Is fianaise an chruinnithe agus na cinntí a rinneadh na miontuairiscí seo agus is gá iad a choinneáil de bhun Alt 199 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Cinneann an cuideachta cé a coimeádfaidh miontuairiscí cruinnithe agus cén áit a coimeádfar iad. 

Ní féidir ach sraith amháin de miontuairiscí na gcruinnithe oifigiúla a bheith ann agus ní mór cúram mhór a dhéanamh orthu, iad a bheith sínithe ag cathaoirleach an chruinnithe ó cathaoirleach an chruinnithe ina dhiaidh.

02. An bhfuil ceanglas ar chuideachtaí miontuairiscí cruinnithe a choinneáil?

Tá.  Tá sé ag teastail ó gach cuideachta taifid miontuairiscí a choinneáil de gach cruinniu,  ar bhonn buan, lena áirítear CGBanna, cruinnithe stiúrthóra agus cruinnithe coistí stiúrthóra.

03. Cé is féidir leo miontuairiscí cruinnithe ginearálta bliantúil a scrúdú?

Tá sé de cheart ag aon comhalta den cuideachta miontuairiscí cruinnithe ginearálta bliantúil agus rúin de chuid na cuideachta ascrúdú nó cópieanna dóibh a fháil (Ailt 215-217 d’Acht na gCuideachta 2014).

04. Cad a tharlaíonn má mhainníonn cuideachta iarratas ar miontuairiscí de chruinnithe a chomhlíonadh?

Má mhainníonn cuideachta a chomhlíonadh le iarratas ar chóip de na miontuairiscí cruinnithe ginearálta ó chomhalta, beidh an cuideachta agus aon oifigeach nach comhlíonann ciontach i gcion catagóir 3 (Alt 217 d’Acht na gCuideachta 2014).

05. An bhfuil gá le miontuairiscí a choinneáil de chruinnithe stiúrthóirí?

Tá, tá sé de cheangal ar chuideachta miontuairiscí cruinnithe stiúrthóirí nó coiste stiúrthóirí a choinneáil de réir Alt 166 d'Acht na gCuideachtaí. Más rud é a airbheartaíonn a bheith sínithe ag an gcathaoirleach nó cathaoirleach an chruinnithe ina dhiaidh sin, is fianaise ar na himeachtaí iad.

06. Ceart Cigireachta - miontuairiscí cruinnithe stiúrthóirí?

Féadfaidh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach a iarraidh ar an gcuideachta miontuairiscí chruinnithe stiúrthóra a thabhairt ar aird de réir mar a cheanglaítear a choimeád faoi Alt 166(1) d'Acht na gCuideachtaí. Féadfar an iarraidh sin a dhéanamh gan fógra de réir Alt 166(5) d'Acht na gCuideachtaí. Mura gcomhlíontar is cion catagóir 4 é.

Níl teidlíocht reachtúil ag comhaltaí cuideachta faoi Acht na gCuideachtaí chun miontuairiscí cruinnithe na stiúrthóirí a rochtain.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).