Saoráil Faisnéise (S.A.)

01. An féidir liom doiciméid a fháil ón OSFC faoin Acht um Shaoráil Faisnéise?

Is feidir i gcúinsí teoranta.  Níl feidhm ag an Acht Saoráil Faisnéise (S.A.) i leith an OSFC ach amháin i dtaca le taifid a bhaineann le riaracháin ginearálta na hOifige Tá taifid a dhéileálann, mar shampla, le hobair leantach ghéilliúntas agus fhorfheidhmiú na hOifige taobh amuigh de scóip an Achta toisc go bhféadfadh an nochtadh roimh am tionchar a imirt ar inniúlacht an Stiúrthóra fianaise a bhailiú i dtaca leo siúd a bhfuil amhras ina leith faoi shárú dlí cuideachta agus iad a thabhairt os comhair na cúirte. Sula ndéanann tú iarratas ar bith ba chóir duit bheith sásta go dtagann an t-iarratas faoi réim an Achta (SF).
Foirm Iarratas Saoráil Faisnéise le fail ar an suíomh idirlín seo.  Más gá méid suntasach den fhoireann agus acmhainní eile bheith gafa le hiarratas cáilithe SF lena chomhlíonadh, is féidir go n-iarrfar ort táille a íoc chun costais riaracháin a chlúdach.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014

Nuacht is Déanaí

Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir maidir le ciontú mar gheall ar shárú ar Ordú Srianta. (Béarla amháin).