Faoin OFSC

2019 - 2020

2020
Tuarascálacha a fuarthas le linn 2020 
Le linn na bliana dar deireadh an 31 Nollaig 2020 fuair an OSFC nochtadh cosanta amháin (2019: 8). 

An gníomh (más ann dó) a rinneadh mar fhreagairt ar na nochtuithe cosanta sin
I ndiaidh scrúdú a dhéanamh, deimhníodh go an nochtadh cosanta lasmuigh de shainchúram na hOifige. 

Aon fhaisnéis eile a bhaineann leis na nochtuithe cosanta sin agus an gníomh a rinneadh de réir mar a bhféadfadh an tAire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe a iarraidh ó am go ham.
Níl sé infheidhme

2019
Tuarascálacaha a fuarthas le linn 2019
Le linn na bliana dar deireadh an 31 Nollaig 2019, fuair an OSFC 8 (2018: 5) nochtadh cosanta.

An gníomh (más ann dó) a rinneadh mar fhreagairt ar na nochtuithe cosanta sin
Tar éis scrúdú a dhéanamh orthu, cinneadh go raibh 6 cinn de na nochtuithe cosanta a fuarthas lasmuigh de shainchúram na hOifige. Ag deireadh na bliana, bhí an dá cheann eile á mbreithniú.

Aon fhaisnéis eile a bhaineann leis na nochtuithe cosanta sin agus an gníomh a rinneadh de réir mar a bhféadfadh an tAire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe a iarraidh ó am go ham
Níl sé infheidhme.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Director of Public Prosecutions v Sean O’Neill

Author: Maria Leavy/29 November 2019/Categories: Prosecution Cases 2019

Following an investigation carried out by the Office of the Director of Corporate Enforcement, a file was submitted and a direction to charge was received from the Director of Public Prosecutions. 

On the 24th July 2019 an Auditor Mr Sean O’Neill was arrested and charged with 23 counts of theft, Contrary to Section 4 of the Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001. The offences related to theft of €28,520 the property of the Department of Social Protection. 

On the 1st November 2019 the defendant pleaded guilty to a single indictment for Theft contrary to Section 4 of the Criminal Justice (Theft and Fraud) Offences Act 2001 before Dublin Circuit Criminal Court. 

Detective Garda Miriam Redican a member of An Garda Síochána and an officer of ODCE gave evidence of the facts of the case. On the 28th November 2019 the matter was before Dublin Circuit Criminal Court and the defendant was sentenced by Judge Martin Nolan to 24 months imprisonment, the final 19 months were suspended on certain conditions including the necessity to repay €18,000 to the Department of Social Protection.

Number of views (4162)/Comments (0)

Tags:

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19

Sonraí teagmhála sealadacha

Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht

Saincheisteanna um Chosaint Sonraí