Faoin OFSC

2019 - 2020

2020
Tuarascálacha a fuarthas le linn 2020 
Le linn na bliana dar deireadh an 31 Nollaig 2020 fuair an OSFC nochtadh cosanta amháin (2019: 8). 

An gníomh (más ann dó) a rinneadh mar fhreagairt ar na nochtuithe cosanta sin
I ndiaidh scrúdú a dhéanamh, deimhníodh go an nochtadh cosanta lasmuigh de shainchúram na hOifige. 

Aon fhaisnéis eile a bhaineann leis na nochtuithe cosanta sin agus an gníomh a rinneadh de réir mar a bhféadfadh an tAire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe a iarraidh ó am go ham.
Níl sé infheidhme

2019
Tuarascálacaha a fuarthas le linn 2019
Le linn na bliana dar deireadh an 31 Nollaig 2019, fuair an OSFC 8 (2018: 5) nochtadh cosanta.

An gníomh (más ann dó) a rinneadh mar fhreagairt ar na nochtuithe cosanta sin
Tar éis scrúdú a dhéanamh orthu, cinneadh go raibh 6 cinn de na nochtuithe cosanta a fuarthas lasmuigh de shainchúram na hOifige. Ag deireadh na bliana, bhí an dá cheann eile á mbreithniú.

Aon fhaisnéis eile a bhaineann leis na nochtuithe cosanta sin agus an gníomh a rinneadh de réir mar a bhféadfadh an tAire Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe a iarraidh ó am go ham
Níl sé infheidhme.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Director of Public Prosecutions v Patricia Kelly

Director of Public Prosecutions v Patricia Kelly

Author: Maria Leavy/06 March 2020/Categories: Prosecution Cases 2020

Arising from an investigation conducted by the Office of the Director of Corporate Enforcement (“ODCE”) into the former charity Console, the Director of Public Prosecutions has directed that a woman be charged with a number of serious offences.

Following the DPP’s directions, Mrs. Patricia Kelly, with an address in Kildare, was arrested and brought before Dublin District Court. The Court was informed that, at the DPP’s direction, Mrs. Kelly has been charged with:

• 1 count of Fraudulent Trading contrary to section 297 of the Companies Act 1963 ;

• 1 count of Fraudulent Trading contrary to section 722 of the Companies Act 2014; and

• 1 count of Money Laundering contrary to sections 7(1)(a)(ii), 7(1)(b) and 7(3) of the Criminal Justice (Money Laundering & Terrorist Financing) Act 2010.

The Court was further informed that the DPP has directed that the accused be sent forward to the Circuit Court for trial on indictment.

Number of views (2178)/Comments (0)

Tags:

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19

Sonraí teagmhála sealadacha

Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht

Saincheisteanna um Chosaint Sonraí