Ár Ról

Is é misean Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach ná feabhas a chur ar an timpeallacht ghéilliúntais do gníomhaíocht corparáideach i ngeilleagar na hÉireann trí spreagadh a dhéanamh le go gcloítear le foráileacha Achtanna na gCuideachtaí agus iad a dhéanamh cuntasach a thugann neamhaird don dlí. Agus ag gabháil ár dtéarmaí tagartha, shainaithníomar na
haidhmeanna príomha a leanas de chuid OSFC chomh maith le fo-aidhmeanna atá gaolta leo:  

Aidhm 1: Tuiscint an Phobail ar Ceartanna agus Dualgais Dlí na gCuideachtaí a Feabhsú

  • Fo-aidhm 1.1: Ardú Caighdeáin Ghéilliúntais 
  • Fo-aidhm 1.2: Ár gCaidreamh le Geallsealbhóirí a Dhoimhniú 
  • Fo-aidhm 1.3: Dul i gCion ar Forbairt Polasaí

Aidhm 2: Aghaidh a thabhairt ar Iompar Mídhleathach maidir le Dlí na gCuideachtaí

  • Fo-aidhm 2.1: Cásanna ina bhfuil Amhras faoi Mhí-iompar a Shainiú 
  • Fo-aidhm 2.2: Achtanna na gCuideachtaí a Fhorfheidhmiú i gcás Sáruithe Tromchúiseacha

Aidhm 3: Seirbhísí den Scoth a Sholáthar do Chustaiméirí Inmheánacha agus Seachtracha

  • Fo-aidhm 3.1: Acmhainní OSFC a Dhaingniú agus a Bhainistiú go Stuama 
  • Fo-aidhm 3.2: Foireann a Chur Chun Cinn 
  • Fo-aidhm 3.3: Seirbhísí Custaiméara a Feabhsú 


Ceangal Gaolmhara:

 

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Pléadálann fear as Co. Lú ciontach i gcionta calaoiseacha trádála agus calaoise. Tá Preas Ráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar.