Acmhainní

Tá an OSFC lonnaithe i 16 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1. Is foireann ildisciplíneach atá i bhfoireann na hOifige ina bhfuil cuntasóirí, riarthóirí agus dlíodóirí. Cuirtear i gcrích earcaíocht foirne trín tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Sa bhreis, tá bhaill den Garda Síochána (fórsa póilíneachta na hEireann) ceadaithe le tabhairt ar iasacht don Oifig chun tacú léi ina cuid oibre.  Tá breis sonraí ar fáil i dTuarascálacha Bliantúla an OSFC atá ar fáil tríd an nasc thíos ach iad a íoslódáil.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC