Acmhainní

Tá an OSFC lonnaithe i 16 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1. Is foireann ildisciplíneach atá i bhfoireann na hOifige ina bhfuil cuntasóirí, riarthóirí agus dlíodóirí. Cuirtear i gcrích earcaíocht foirne trín tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Sa bhreis, tá bhaill den Garda Síochána (fórsa póilíneachta na hEireann) ceadaithe le tabhairt ar iasacht don Oifig chun tacú léi ina cuid oibre.  Tá breis sonraí ar fáil i dTuarascálacha Bliantúla an OSFC atá ar fáil tríd an nasc thíos ach iad a íoslódáil.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic

Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna a Bhaineann le Dócmhainneacht
Saincheisteanna um Chosaint Sonraí

Ráiteas ar fheidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)

Nuacht is Déanaí

Fear cúisithe i roinnt cionta a d’eascair as imscrúdú OSFC.

D'eisigh an Oifig Preasráiteas ar an ábhar (Béarla amháin).