Acmhainní

Tá an OSFC lonnaithe i 16 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1. Is foireann ildisciplíneach atá i bhfoireann na hOifige ina bhfuil cuntasóirí, riarthóirí agus dlíodóirí. Cuirtear i gcrích earcaíocht foirne trín tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Sa bhreis, tá bhaill den Garda Síochána (fórsa póilíneachta na hEireann) ceadaithe le tabhairt ar iasacht don Oifig chun tacú léi ina cuid oibre.  Tá breis sonraí ar fáil i dTuarascálacha Bliantúla an OSFC atá ar fáil tríd an nasc thíos ach iad a íoslódáil.

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Ceisteanna a Fiafraítear go Minic
Spreagann OSFC an pobal cuairt a thabhairt ar na CFManna (ceisteanna a fiafraítear go minic) arna leathnú le haghaidh eolas roimh theagmháil a dhéanamh leis an oifig.
Socruithe Covid-19 do CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Covid-19: Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 9 Meitheamh 2021)

Nuacht is Déanaí

Gearradh pianbhreith ar fhear as Leamhcán tar éis dó cionta iolracha gadaíochta agus dlí cuideachtaí a chiontú. Tá Preasráiteas eisithe ag an Stiúrthóir ar an ábhar (Béarla amháin).