Conarthaí a bhronn OSFC

De réir ár Scéim Foilsithe SF, foilsíonn OFSC gach conradh a bhronnadh (thar €10k CBL san áireamh do TFC agus thar €25k CBL san áireamh do chonradh eile) ar an leathanach seo. Baineann OSFC leas as conarthaí lárnacha nuair is féidir (mar shampla tríd an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíocta, OOP agus Oifig Soláthair an Rialtais) - cuimsíonn an liosta thíos conarthaí a chuir OSFC ar bun seachas conarthaí soláthair láraithe.

2021:
LÚNASA

Conradh chun suíomh gréasáin a thógáil don UFC (comharba pleanáilte ar OSFC ar rith an Bhille Cuideachtaí (Údarás Forfheidhmithe Corparáideach) 2021) a dhámhtar ar Inventise Business Solutions Ltd. tar éis próiseas iomaíoch.
Costas € 13,801.00 + CBL = €16,975.23

2020:
SAMHAIN

Conradh chun crua-earraí a sholáthar le haghaidh fóiréinsic dhigiteach agus r-fhionnachtain a dhámhtar ar Dell tar éis próiseas tairisceana iomaíoch.
Costas € 96,756.00 + CBL = € 117,074.76

2019:
NOLLAIG

Conradh le haghaidh ceannach soláthair bogearraí do fóiréinsic dhigiteach agus fionnachtain bronnaithe ar Nuix tar éis próiseas tairisceana iomaíoch.
Costas €307,156.00 + CBL = €377,801.88 sa chéad bhlian

2018:
IÚIL

Conradh le haghaidh ceannach Freastalaí Próiseála GPU agus Cártaí Grafaicí bronnaithe ar PC Specialist ar bhonn an tairisceana is buntáiste eacnamaíoch
Costas €20,572.97 + CBL = €25,304.74 

Conradh le haghaidh seirbhísí dlí bronnaithe ar Beauchamps ó chreat OSR
Costas go dtí seo €18,260.78 CBL san áireamh

NOLLAIG
Conradh le haghaidh ceannach Réiteach Stórála Líonra bronnaithe ar Evros ar bhonn an tairisceana is buntáiste eacnamaíoch
Costas €20,572.97 CBL san áireamh

2017:
BEALTAINE

Conradh le haghaidh ceannach ceadúnais bhogearraí bronnaithe ar IBM ar bhonn gcostas is ísle.
Fuarthas 5 ceadúnas láithreach @ €3,976 gach ceann + VAT @ 23% = €24,452.40
Rogha ceadúnais breise a cheannach más gá

IÚIL
Conradh le haghaidh ceannach chrua-earraí bronnaithe ar Cellebrite ar bhonn gcostas is ísle agus earraí is oiriúnaí (€9,150 + CBL = €11,254.50)

LÚNASA
Conradh le haghaidh ceannach Stáisiún Oibre Fóiréinseach bronnaithe do InSig2 d.o.o ar bhonn an tairisceana is buntáiste eacnamaíoch
Costas €19,380 + CBL = €23,838.63

NOLLAIG
Conradh le haghaidh ceannach chrua-earraí bronnaithe do Evros ar bhonn gcostas is ísle (€22,175.51 + CBL = €27,275.88)

Rialuithe Cúirte

Theme picker

Airí

Foilseacháin Nua: Treoir Do Cuideachtai Aonbhaill
Chuir rphoist chuig info@odce.ie chun cóip a fháil
Tabhairt cuairt ar na CFManna sula ndéanann tú teagmháil leis an oifig
Covid-19 agus CGBanna.

Ceard atá Nua

FÓGRAÍ COVID-19
Sonraí teagmhála sealadacha
Saincheisteanna - Dócmhainneacht
Saincheisteanna - Cosaint Sonraí

Ráiteas - feidhmíocht ár bhfeidhmeanna (Béarla amháin)
Leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014
(síneadh go 31 Nollaig 2021)

Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Bhliantúil na OFSC do 2021 le fáil anois

Deiseanna gairme leis an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach

Bunú an UFC